5.1 Setting

 

trigonometric raito 90° 75° 15°

 

 

About takuro